Alüminyum Fiyatları


telefon

Hata
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database

Alüminyum Elementi

Atom no : 13

Grup, Periyod, Blok : 13,3, p

Görünüş : Gümüşümsü

Atom Ağırlığı : 26,981 g/mol

Alüminyum yumuşak ve hafif bir metal olup mat ve gümüşümsü renktedir. Bu renk, havaya maruz kaldığında üzerinde oluşan ince oksit tabakasından ileri gelir. Doğada genellikle boksit cevheri halinde bulunur ve oksidasyona karşı üstün direnci ile tanınır. Bu direncin temelinde "pasivasyon" özelliği yatar. Aluminyum zehirleyici ve manyetik değildir. Kıvılcım çıkarmaz. Saf aluminyumu çekme dayanımı yaklaşık 9 Mpa iken alaşımlaştırıldığında bu değer 70 Mpa ya çıkar. Yoğunluğu, çeliğin veya bakırın 1/3 ü kadardır. Kolaylıkla döülebilir, makinada işlenebilir ve dökülebilir. Çok üstün korozyon özelliklerine sahip olması üzerinde oluşan oksit tabakasının koruyucu olmasındadır. Endüstrinin pek çok kolunda milyonlarca farklı ürünün yapımında kullanılmakta olup dünya ekonomisi içinde çok önemli bir yeri vardır. Alüminyum üretilmiş yapısal bileşenler uzay ve havacılık sanayi için vazgeçilmezdir. Hafiflik ve yüksek dayanım özellikleri gerektiren taşımacılık ve inşaat sanayinde geniş kullanım alanı bulur.